Hoe wordt je aardiger en milder voor jezelf?


We vernederen onszelf dagelijks vaak met de meest nare zelfkritiek. "Ik ben waardeloos, lelijk, doe het iedere keer fout, het wordt nooit wat met mij en erger." We slaan onszelf vaak continu mentaal om de oren met kritiek die we anderen niet vaak zouden geven, met alle nare gevolgen die dit kan hebben.


Veel studies hebben de nadelige gevolgen bevestigd van de haat-speeches die op het Zelf gericht zijn, zoals depressie, angst en stress. Freudianen noemen dit het keiharde 'super-ego', de genadeloze innerlijke criticus van onze gedachten en daden. Deze innerlijke haat-speeches komen zelden overeen met de realiteit en hoe anderen ons beoordelen.

Soms neemt de zelf-mishandeling subtielere vormen aan dan innerlijke kritiek en leidt dit tot ernstige verwaarlozing. Velen doen hun best om het lage zelfbeeld of de moeilijke momenten van anderen op te fleuren, geven andere positieve feedback, maar vergeten om dit ook voor zichzelf te doen. 

Waarom is de relatie met ons zelf zo verschillend van de manier waarop we met andere relaties omgaan?
Doordat we in ons eigen lichaam en in onze eigen geest 'wonen', hebben we een unieke relatie met onszelf. Je bent de enige persoon die elk uur van de dag elke gedachte en en elke actie kent. We kunnen ervoor kiezen om die relatie goed gebruiken en om onszelf te behandelen met vriendelijkheid, om onze fundamentele menselijke waardigheid te respecteren en om erachter te komen wat onze behoeften zijn. Compassion Focused Therapy (CFT) is waarschijnlijk het meest expliciet over het bouwen van een gevoel van zelfacceptatie en zorg voor onszelf. Paul Gilbert, die CFT ontwikkelde, definieert compassie als "een gevoeligheid voor het lijden in zichzelf en anderen, met de toezegging om te proberen dit lijden te verlichten en te voorkomen." Volgens Gilbert kan mededogen niet alleen  ontstaan tussen mensen, maar ook naar onszelf.

Veel mensen zijn wel in staat tot mededogen naar anderen, maar niet naar zichzelf. Slachtofferschap is wat anders dan mededogen. Mededogen is net zo voorzichtig met jezelf zijn als je naar je geliefden of vrienden bent. Velen hebben moeite om mededogen naar zichzelf te voelen of om mild naar zichzelf te zijn, hebben nooit geleerd om gevoelens van liefdevolle vriendelijkheid en zorgzaamheid aan zichzelf te geven.

Hoe doorbreken we de gewoonte om onszelf te misbruiken?
 1. De eerste stap om tot grotere compassie voor onszelf te komen is om te observeren en alert te zijn over hoe we over onszelf denken en onszelf behandelen. Welke woorden en toon gebruiken we als we praten met onszelf? Zijn we aardig voor onszelf in de beoordeling hoe we in ons dagelijks leven handelen? 
2. Deze bewustwording effent de weg voor de tweede stap: Vraag je zelf of je je geliefden en vrienden op dezelfde manier zou behandelen of tegen hen dezelfde harde kritiek zou uitspreken zoals je jezelf behandeld of beoordeeld.
3. Tot slot kunnen we vriendelijkheid en mededogen naar onszelf vergroten door hulp van anderen. Door hen te vragen hoe zij ons beoordelen en welke kritiek terecht is en welke niet zal een realistischer beeld ontstaan.

Probeer als een buitenstaander naar de gedachten over jezelf en je handelingen te kijken. Geef jezelf daarbij de feedback die je ook je geliefden of beste vrienden zou geven. Mild zijn naar jezelf en jezelf het beste gunnen is geen egoïsme, want zodra je mededogen naar jezelf ontwikkeld zal dat mededogen zich ook naar anderen uitstrekken.

Rubriek: psychologie

Geen opmerkingen: