The Magic: 28 dagen oefenen in dankbaarheid

 
Voor liefhebbers van The Secret is er nu het nieuwe boek van Rhonda Byrne: The Magic. Dit boek legt minder de nadruk op geld, zoals in The Secret wel het geval was en zal daardoor meer lezers aanspreken. De nadruk ligt nu op het ontwikkelen van het gevoel van dankbaarheid om "je wensen te vervullen". Haar ideeën zijn gebaseerd op een tekst uit het evangelie van Mattheus waarvan de strekking ook in andere godsdiensten voorkomt. In een 28-dagen-plan komen verschillende onderwerpen ter sprake waar men zich dankbaar over kan voelen, zoals gezondheid, carrière, geld, relaties etc, waardoor ze een gunstige uitwerking op je zullen hebben. 
 
Aanvankelijk was Laluza nogal sceptisch over weer een boek met de intentie om alles wat je wenst te krijgen. Toch is dit boek wel een aanrader, omdat het oude cliché van "Tel je zegeningen" weer even onder het stof vandaan wordt gehaald. We weten vaak wel wat we zouden moeten doen om ons gelukkiger te voelen en het ontbreekt ons niet aan inzicht, maar net als het trainen van je lichaam vereist ook de geest regelmatig 'training'. Iedereen kent wel dat gevoel van ruimte en verlichting na het lezen van een goed spiritueel-of zelfhulpboek. Het werkt even, maar na een tijdje is veel weer bij het oude. Daarom is het goed om af en toe weer met je neus op de feiten te worden gedrukt.
 
De kern van het boek draait om een passage uit het Evangelie van Mattheus. Volgens de auteur zijn door de eeuwen heen de woorden uit deze passage verkeerd begrepen en als je de tekst begrijpt kom je tot begrip van De Magie. Ook in de Koran staat een gelijksoortige tekst geschreven.
 
'Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn. Maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.'   
 
Volgens de auteur gaat deze tekst niet over aardse rijkdommen, maar over 'dankbaarheid'. Vervolgens volgen 28 hoofdstukken voor een periode 28 dagen waarin je dagelijks dankbaarheid oefent en....het blijkt echt wel te helpen om meer tevreden en dankbaar te zijn. Volgens "The Law of Attraction" zou dat uiteindelijk weer kunnen leiden tot meer 'krijgen', al zou dat niet de intentie moeten zijn om dankbaarheid te oefenen.
  
Eigenlijk is de grootste veroorzaker van ongelukkig zijn 'vanzelfsprekendheid'. We realiseren ons vaak niet wat we hebben tot we het kwijtraken. Door iedere dag opnieuw aandacht te besteden aan datgene waar we eigenlijk dankbaar voor zouden moeten zijn, komt volgens de auteur vanzelf een groter gevoel van tevredenheid en geluk. Dankbaar zijn voor het feit dat je gezond bent, dat er water uit de kraan komt en dat je verwarming hebt, dat je kunt kiezen wat je wilt eten en dat je vrij bent...het lijken dooddoeners, maar de realiteit is dat we ons vaker focussen op datgene wat we ontberen, dan onze aandacht te richten op datgene wat er wel is en wat we vanzelfsprekend vinden. 
 
De vlotte, toegankelijke stijl, de praktische voorbeelden en de oefeningen aan het eind van elk hoofdstuk maken het eenvoudig onderwerpen te vinden waarover je dankbaar kunt zijn. De gedachte in elk hoofdstuk wordt versterkt door citaten van mensen uit verschillende disciplines (veel auteurs). De zwart-witfoto’s in soft-focus benadrukken het magische element door de sterretjes erop. Het boek is hier te bestellen. 
 


 
Rubriek:  boeken

Geen opmerkingen: